Doradztwo strategiczne

Wspieramy firmy w formułowaniu strategii rozwoju oraz wdrażaniu i zarządzaniu zmianą. Kładziemy szczególny nacisk na innowacyjność, rozwój modeli biznesowych oraz rozwój biznesu z wykorzystaniem internetu. Rozwijamy projekty już we wczesnych fazach rozwoju (seed, czy start-up). Nasze usługi obejmą:

  • Analizę strategiczną
  • Formułowanie strategii rozwoju
  • Rozwój modeli biznesowych
  • Rozwój e-biznesu
  • Doradztwo przy wykorzystaniu zewnętrznych źródeł finansowania (np. PE/VC)