Kontakt

Omnibrand Sp z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
60-818 Poznań

NIP: 7792368310
tel.  +48 500 316 360

email: biuro@omnibrand.pl

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016 jest Omnibrand Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań.