Kierownictwo

Rafał Staszkiewicz

Prezes Zarządu/CEO

Rafał ma kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania oraz kierowania projektami. Jest ekspertem z zakresu marketingu, CRM, formułowania strategii oraz rozwoju e-biznesu. Doświadczony menedżer – pracował m.in. jako Dyrektor Biura Projektów e-Biznes w Infor Biznes, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w funduszu Phenomind Ventures (grupa Kulczyk Holding) oraz Wicedyrektor w firmie konsultingowej DGA (szef zespołu doradztwa marketingowego i CRM).

Rafał był prelegentem z zakresu marketingu, CRM oraz zarządzania strategicznego na kilkunastu ogólnopolskich konferencjach oraz w ramach projektów UE. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, obecnie doktorantem na tej uczelni.

Aneta Banaszak

Wiceprezes Zarządu/President

Aneta ma dwudziestoletnie doświadczenie w tworzeniu strategii marketingowych i w zarządzaniu projektami. Jest ekspertem w zakresie strategii marketingowych, PR oraz zarządzania potencjałem społecznym organizacji. Doświadczona specjalistka i menedżerka, która pracowała dla różnych sektorów i branż: przedsiębiorstw i organizacji typu non-profit.

Aneta prowadziła wykłady i seminaria dla studentów zarządzania, jest też prelegentką ogólnopolskich kongresów i konferencji. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.