Blog

OUSORCING marketingu

Co to w ogóle jest? I czy się opłaca? Takie pytania zadaje sobie wielu prezesów i dyrektorów odpowiedzialnych za marketing w przedsiębiorstwie lub instytucji. My uważamy, że przy spełnieniu określonych warunków, jest to bardzo dobre rozwiązanie. Powierzenie zewnętrznemu podmiotowi marketingowej funkcji organizacji nie jest wprawdzie decyzją łatwą, ale może przynosić dobre rezultaty.

Po pierwsze, jest zwykle tańszym rozwiązaniem aniżeli utrzymywanie własnego działu marketingu. Po drugie, jest prostsze, ponieważ sprowadza się do jednej relacji z obsługującą firmą. Integruje więc wiele subfunkcji nowoczesnego marketingu w jednym miejscu. Wreszcie, umożliwia ścisłą i – jeśli można tak to nazwać – pozbawioną sentymentów kontrolę procesów.

Modeli współpracy jest wiele, rekomendujemy jednak model kompleksowy, ponieważ gwarantuje on pełną odpowiedzialność za podejmowane działania i możliwość uzyskania efektu organizacyjnej synergii. [Potrafimy integrować i mamy w tym zakresie ponad 10 lat doświadczeń!]

 

STRATEGIE marketingowe

Strategia jest niewątpliwie niezbędna każdej organizacji. Tylko nasze najnowsze dzieje sprawiły, że część osób przejawia nieskrywaną niechęć do wszelkich planów i planowania. Przy czym strategii nie należy w ogóle kojarzyć ze sformalizowanym dokumentem, który trafia wprost do szuflady. Jest to raczej pewna hierarchiczna, ustrukturyzowana całość zawierająca cele i środki do ich osiągania obliczona na konkretnie wskazany czas.

Dodatkowo, traktujemy powstawanie strategii jako proces oddolny, który uwzględnia pomysły i rozwiązania generowane przez różne kategorie pracowników, bez nakładania na nie jakichkolwiek hierarchii wyboru. Samo włączenie się do procesu tworzenia lub modyfikacji strategii pracowników różnych szczebli i stanowisk, stanowi nieoceniony skutek integrujący i motywujący. [Potrafimy tworzyć zwycięskie strategie będące rezultatem zespołowego wysiłku i uwzględniające zarówno cele przedsiębiorstwa, jak i indywidualne cele pracowników]