Klienci

Leszczyńskie Smaki

Na  terenie regionu leszczyńskiego  powstał klaster „Leszczyńskie Smaki”. Członkami sieci są lokalni producenci żywności oraz instytucje wspierające biznes. Pod wspólną marką przedsiębiorcy promują to co najlepsze w regionie – lokalną, tradycyjną żywność. Koordynatorem Klastra jest Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Zakres współpracy: realizacja zintegrowanej kampanii promocyjnej: brand identity, koncepcja kreatywna, kampania ATL, BTL, interactive (projekt w trakcie realizacji)

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej jest największą uczelnią niepubliczną w Polsce. SWPS zaliczana jest do grona najlepszych polskich uczelni (m.in. nr 1 w rankingu niepublicznych uczelni społeczno-humanistycznych według Perspektyw i Rzeczpospolitej z 2011r.). Jest to także uznana jednostka naukowa, prowadząca badania w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych w Europie.

Zakres współpracy: opracowanie strategii i nowej koncepcji kreatywnej marki (projekt zrealizowany)

PMT Marketing System

PMT Marketing System jest jedną z największych agencji merchandisingowych w Polsce. Firma od 15 lat oferuje kompleksowe, sprawdzone i transparentne rozwiązania wspierające sprzedaż (m.in. merchandising produktów, audyty ekspozycji, dystrybucja materiałów POS, monitoring cenowy, kampanie BTL).

Zakres współpracy: opracowanie strategii, podwykonawca Aureus Advisors (projekt zrealizowany)

ABR Fashion

Firma ABR Fashion powstała w celu popularyzacji w Polsce standardów kultury biznesowej, które w Wielkiej Brytanii funkcjonują od dziesięcioleci. Firma posiada obecnie dwie silne marki odzieżowe dedykowane biznesowi – Jonathan Jefferson i Fashion Avenue.

Zakres współpracy: strategiczne doradztwo marketingowe oraz projektowanie brand identity (projekt zrealizowany)

Leszczyńskie Centrum Biznesu

Leszczyńskie Centrum Biznesu jest liderem projektu „Leszczyńskie smaki”. Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw w południowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez współpracę firm z sektora spożywczego z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi i innymi przedsiębiorcami.

Zakres współpracy: opracowanie strategii marki „Leszczyńskie smaki” oraz strategii promocji (projekt w trakcie realizacji)

Tedex Production

Firma TEDEX PRODUCTION rozpoczęła działalność w 1996 roku. Zajmuje się produkcją i dystrybucją olejów, środków smarnych a także płynów eksploatacyjnych. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w branży.

Zakres współpracy:  opracowanie strategii wprowadzenia marki na wybrane rynki eksportowe (projekt zrealizowany)

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

SPEC S.A. zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej na terenie m.st. Warszawy. Firma specjalizuje się również w budowie, przebudowie i modernizacji sieci, przyłączy oraz węzłów cieplnych oraz ich bieżącej eksploatacji.

Zakres współpracy: opracowanie koncepcji promocji platformy elektronicznego biura obsługi klienta (projekt zrealizowany)

Komplet Polska

Firma Komplet Polska jest częścią grupy ABEL+SCHAEFER/KOMPLET. Firma ma swoje oddziały na całym świecie. W Polsce jest jednym z liderów na rynku surowców do wyrobów piekarniczych i cukierniczych (premiksy, mieszanki, koncentraty).

Zakres współpracy: opracowanie misji i wizji firmy (projekt zrealizowany), wdrażanie nowej strategii komunikacji (projekt w trakcie realizacji).

Respublic

ResPublic to firma konsultingowa, która od 19 lat tworzy dla instytucji publicznych strategie i programy rozwoju, prowadzi konsultacje społeczne, a od 2004 roku pomaga pozyskiwać środki unijne na realizację projektów.

Zakres współpracy: opracowanie strategii marketingowej i realizacja kampanii promocyjno-informacyjnej dla nowego projektu internetowego (projekt w trakcie realizacji).

Polsko-Szwajcarki Program Współpracy

Celem programu jest zmniejszenie różnic społeczno – gospodarczych pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE. Fundusz Szwajcarski wspiera m.in. poprawę środowiska biznesowego i dostępu do kapitału oraz promocję eksportu MŚP.

Zakres współpracy: ekspert Omnibrand jest odpowiedzialny za doradztwo w zakresie budowania marki produktów regionalnych (projekt zrealizowany).

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzi projekt „Grono Menadżerów”. Celem projektu jest tworzenie warunków do rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim.

Zakres współpracy: prowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu budowania i promocji marki (projekt zrealizowany).

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu istnieje od 1997 roku. Jest jedną z najlepszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Uczelnia prowadzi studia licencjackie i inżynierskie na 5 kierunkach.

Zakres współpracy: kompleksowy outsourcing marketingu

Grupa Witar

Grupa WITAR należy do krajowych liderów przemysłu tartacznego. Specjalizuje się w produkcji tarcicy oraz jej przetworów. Obecnie Grupa WITAR to holding, do którego należą tartaki oraz składy drzewne.

Zakres współpracy: doradztwo marketingowe oraz outsourcing w zakresie planowania i realizacji działań marketingowych