Zakończył się projekt „Foresight Wielkopolska”

W piątek 16 grudnia 2011 roku podczas konferencji podsumowującej „Foresight Wielkopolska” zaprezentowano scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2030 roku. Prezes Omnibrand uczestniczył jako ekspert w  pracach obszaru tematycznego – „Konkurencyjna współpraca”.

Przez wiele najbliższych lat scenariusze te będą determinować dynamikę rozwoju naszego regionu, pozwolą odpowiedzieć na pytanie co należy zrobić z Wielkopolską, aby nadać jej zupełnie nowe kierunki rozwoju. Wypracowane tezy wskazywały, że dzięki konkurencyjnej współpracy i otwartości ludzi kilka marek z Wielkopolski będzie konkurowało z sukcesem na rynkach globalnych a lokalne władze będą skutecznymi animatorami i uczestnikami tej współpracy.

Opracowane scenariusze mają dostarczyć jednostkom administracji oraz środowisku biznesowemu informacji na temat potencjalnych możliwości rozwoju regionu, różnych w zależności od sytuacji globalnej, jak i działań podejmowanych na poziomie regionalnym. Wyniki Foresight-u powinny przyczynić się do uruchomienia realizacji prac badawczo-rozwojowych w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, a także przyczynić się do szerszego zainteresowania wykorzystaniem opracowanych scenariuszy przy tworzeniu planów strategicznych przez administrację samorządową w Regionie.