Strategia promocji platformy eBOK dla SPEC

Omnibrand przygotuje koncepcję promocji platformy elektronicznego Biura Obsługi Klienta (tzw. eBOK) dla Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. SPEC zajmuje się przesyłaniem i dystrybucją energii cieplnej na terenie m.st. Warszawy.

Aktualnie firma przygotowuje się do wdrożenia internetowej platformy obsługi klienta, tzw. eBOK. Będzie to rozwiązanie umożliwiające klientom dostęp do informacji związanych z zakupem produktów SPEC oraz wspierające obsługę podstawowych procesów biznesowych takich jak: fakturowanie, rozliczenia, sprzedaż usług dodatkowych, czy obsługa zgłoszeń klientów. Głównym celem eBOK jest  możliwość profesjonalnej i zindywidualizowanej obsługi klienta prowadzonej szybko i komfortowo dzięki wykorzystaniu internetu.

Komunikacja marketingowa związana z wprowadzeniem eBOK będzie miała na celu poinformowanie oraz przekonanie głównych grup klientów do korzystania z eBOK i systematycznego przechodzenie z tradycyjnych kanałów komunikacji do obsługi online. Punktem wyjścia do opracowania planu komunikacji mają być wnioski z badania opinii klientów.