Strategia marki i promocji dla „Leszczyńskich smaków”

Omnibrand rozpoczął współpracę z Leszczyńskim Centrum Biznesu. Leszczyńskie Centrum Biznesu jest liderem projektu „Leszczyńskie smaki”. Głównym celem projektu jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw w południowo-zachodniej Wielkopolsce poprzez współpracę firm z sektora spożywczego z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi i innymi przedsiębiorcami.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Budowa i rozwój efektywnej współpracy między przedsiębiorcami z sektora spożywczego,  instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego ,
  • Opracowanie strategii marki sieci oraz strategii promocji i wdrożenie kampanii promocyjnej
  • Podniesienie poziomu konkurencyjności i  innowacyjności uczestników sieci poprzez regularną wymianę informacji i wiedzy, szczególnie ze szkołami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi.
  • Dostosowanie kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych do potrzeb firm z sektora spożywczego.
  • Poprawa wizerunku gospodarczego subregionu.

Naszym głównym zadaniem w tym projekcie jest opracowanie założeń strategii marki (pozycjonowanie, tożsamość, wizja i strategia) oraz założeń strategii promocji. W ramach projektu prowadzone będą konsultacje z przedstawicielami klienta, wykorzystane zostaną wnioski z badań i analiz. Prace nad założeniami strategii będą prowadzone m.in. w trakcie warsztatów strategicznych z przedstawicielami sieci.

W pracach związanych z budowaniem strategii marki oraz strategii komunikacji marketingowej korzystamy
z własnej metodologii o nazwie „Omnibrandbuilding”. Metodologia została wypracowania w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów doradczych i wykorzystuje najlepsze praktyki związane z procesem budowania marki.