Startują „Dni Praktyków” dla WSKiZ

Omnibrand rozpoczyna cykl eventów pod nazwą „Dni Praktyków” realizowany w ramach stałej obsługi marketingowej (outsourcing) Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. To kolejna akcja w ramach opracowanej i wdrażanej przez nas strategii „praktycznie najlepsza”.

„Dni Praktyków” to cykl spotkań poświęconych wybranym kierunkom studiów. Celem spotkań jest przybliżenie uczniom szkół średnich specyfiki danego kierunku i perspektyw zawodowych po ukończeniu studiów oraz przekazanie praktycznych wskazówek dot. wyboru najlepszego kierunku studiów. W ramach spotkań i zajęć przewidzianow programie:

– wykłady otwarte prowadzone przez praktyków z firm i instytucji współpracujących ze WSKiZ
– warsztaty z zakresu skutecznej nauki, motywacji, doradztwa zawodowego,
– spotkania z praktykami – absolwentami (np. z przedsiębiorcami),
– prezentacje najnowszych technologii związanych z danym kierunkiem (np. robotów przemysłowych, pracowni informatycznych, grafiki komputerowej, itp.),

Omnibrand od roku konsekwentnie realizuje strategię pozycjonowania i rozwoju marki WSKiZ. Strategię oparto na idei „praktyczności”. Główne wartości marki WSKiZ to: praktyczność, możliwości, równowaga i przyjazny charakter. W pozycjonowaniu wykorzystano także mocne strony Uczelni takie jak: kadra dydaktyczna, atrakcyjne kierunki, wieloletnie doświadczenie oraz współpracę z biznesem.