Omnibrand przeprowadził szkolenia w projekcie „Grono Menadżerów”

Omnibrand zrealizował szkolenia „Marketing w inicjatywie klastrowej” na zlecenie Urząd Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szkolenia były prowadzone w związku z realizacją projektu systemowego „Grono Menadżerów-sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim”.

Celem szkolenia było przekazanie podstawowej wiedzy za zakresu pojęcia marki oraz sposobu jej budowania. Uczestnicy zapoznali się z procesem tworzenia marki, począwszy od analizy strategicznej, poprzez określanie głównej idei pozycjonowania, a skończywszy na definiowaniu strategii i tożsamości marki. Na szkoleniu zaprezentowano także najważniejsze trendy i narzędzia współczesnej komunikacji marketingowej.

http://klastryregionu.warmia.mazury.pl/