Omnibrand poprowadzi szkolenia w projekcie „Grono Menadżerów”

Omnibrand został wybrany przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego do realizacji warsztatu szkoleniowego „Marketing w inicjatywie klastrowej”. Warsztat został zaplanowany na koniec kwietnia br.

Warsztat będzie prowadzony w związku z realizacją projektu systemowego pt: „Grono Menadżerów-sieć współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w województwie warmińsko-mazurskim”. Projekt jest współfinansowanego ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Tematyka szkolenia będzie obejmowała m.in. istotę i pojęcie marki, proces budowania, strategię i pozycjonowanie marki klastra oraz wprowadzenie do promocji i komunikacji marketingowej.

http://klastryregionu.warmia.mazury.pl/