Nowy informator dla SWPS

Dla Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) przygotowaliśmy koncepcję strategiczną i kreatywną nowego informatora. Informator został zbudowany wokół najważniejszych wartości i wyróżników, które stanowią DNA marki SWPS. Należą do nich: siła wiedzy, odwaga, otwartość, kreowanie standardów, prestiż, czy przyjazna atmosfera.

Koncepcja kreatywna nawiązuje do nowoczesnej formy prezentacji treści, stosowanej w nowych mediach (internet, mobile). Podkreślają to hasła, projekt graficzny oraz zdjęcia. W treści wykorzystano m.in. infografiki.