Nasz człowiek w projekcie Foresight Wielkopolska

Prezes Omnibrand dołączył do grona ekspertów w projekcie Foresight Wielkopolska. Wśród ekspertów są przedsiębiorcy, politycy, ludzie nauki i kultury, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz działacze NGO.

Foresight Wielkopolska to projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dzięki dyskusji różnorodnych środowisk społecznych przedsięwzięcie ma wymiernie przyczynić się do podniesienia jakości życia Wielkopolan. Jego uczestnicy, w ramach warsztatów, konferencji i innych form partycypacji, do końca 2012 roku pracować będą nad pięcioma obszarami tematycznymi: kapitał społeczny, tożsamość, regionalna, postawa wobec „nowych” i „nowego”, przywództwo regionalne oraz konkurencyjna współpraca. Efektem tej aktywności będą scenariusze rozwoju Wielkopolski, które pomogą w kształtowaniu przyszłości regionu.

– Jaka będzie Wielkopolska w 2030 roku?

– Jak budować i najlepiej wykorzystywać kapitał społeczny Wielkopolski?

– Jakie elementy tożsamości regionalnej są ważne dla rozwoju Wielkopolski?

– Na ile otwartość na to, co nowe jest istotna dla rozwoju Wielkopolski?

– Jakiego przywództwa potrzebują Wielkopolanie?

– Czy Wielkopolanie potrafią konkurować i współpracować zarazem?

Nasz przedstawiciel bierze udział w  pracach obszaru tematycznego – „Konkurencyjna współpraca”. Więcej informacji na temat projektu na www.foresightwielkopolska.pl.